Přes Štamberk na hrad Roštejn

Zřícenina hradu nad Řásnou je pozůstatkem původního hradu postaveného koncem 13. století. Malý hrad Štamberk využívající členitou skalnatou ostrožnu byl zničen za husitských válek. O sedm kilometrů severněji stráží cestu z Telče do Pelhřimova hrad Roštejn. Strážní hrad byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Jeho název odkazuje na německé pojmenování Rosenstein neboli růžový kámen.