Národní památkový ústav vyjadřuje podporu Ukrajině

Národní památkový ústav odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace a je hluboce znepokojen probíhajícími vojenskými operacemi a eskalací násilí na Ukrajině. Takové operace jsou porušením územní celistvosti a suverenity Ukrajiny a jsou v rozporu s Chartou Organizace spojených národů.

Vpád na území suverénního státu a bezohledné ničení jeho území odsoudilo i UNESCO ve svém prohlášení, jehož originál je dostupný zde. V prohlášení je vyjádřeno hluboké znepokojení nad vojenskými operacemi a eskalací násilí na Ukrajině. V tomto smyslu vyjádřila i Česká komise pro UNESCO prostřednictvím dopisu jejího předsedy, pana profesora Stanislava Štecha, plnou solidaritu partnerské národní komise Ukrajiny.

Národní památkový ústav, jako instituce zastoupená v České komisi pro UNESCO, tak rovněž vyzývá k respektování mezinárodního humanitárního práva, zejména Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu a jejích dvou protokolů (1954 a 1999), které zajišťují předcházení poškozování kulturního dědictví.

V létě 2021 bylo domluveno, že pořádající zemí zasedání Výboru pro světové dědictví v roce 50. výročí podepsání Úmluvy o ochraně světového dědictví bude Ruská federace, konkrétně Kazaň (viz zde). Věříme, že ve světle aktuální situace UNESCO přehodnotí místo tohoto zasedání. Zvyšovat tímto způsobem kredit země ohrožující elementární lidské hodnoty právě v době, kdy bezohledně porušuje mezinárodní právo, není žádoucí.