V Telči jsou před dokončením první sály nového zámeckého muzea

První sály nového muzea na zámku v Telči jsou téměř hotové. Po dokončení bude zámecké muzeum zaujímat patnáct místností a na rozdíl od ostatních zámeckých tras bude přístupné celoročně. Celková obnova vybraných částí památky UNESCO za více než 200 milionů Kč započala na jaře 2020. Provoz muzea bude zahájený po dokončení obnovy zámku v lednu 2023.

Muzeum v jižním křídle renesanční části zámku, kde dříve sídlily expozice Muzea Vysočiny Jihlava a zámecký archiv, nabídne expozici o historii města i zámku, které jsou od roku 1992 zapsány na seznamu UNESCO. Návštěvníkům se naskytne i pohled do zámecké kaple s náhrobky Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna.  "Nyní v prostorách muzea pokračuje renovace omítek, nástěnných maleb nebo podlah. Sály získají podobu přibližně z roku 1800, i když některé dochované fragmenty maleb jsou renesanční", popsal kastelán státního zámku Bohumil Norek. Restaurátorským pracím se na zámku věnuje brněnská firma Pastiglia. Dřevěné podlahy v některých částech renovuje společnost Krovys sídlící v Telči. Práce na dvou sálech jí zabraly přibližně tři měsíce. Celá podlaha byla zvlněná vlhkostí a její renovace znamenala kompletní rozebrání a prořezání z rubové strany, které dovolilo dřevu znovu se narovnat. „Našly se tady i překrásné cihelné kamenné podlahy, které jsou z renesance,“ řekl kastelán Norek. Renesanční je i výzdoba Rytířského sálu hlavní prohlídkové trasy. Jeho dřevěný kazetový strop restaurátoři sejmuli už vloni na podzim a nyní je v restaurátorské dílně v Brně. Obnovený se do sálu, který býval audienční síní a pracovnou zámeckého pána, vrátí na jaře 2022. Restaurované budou i omítky a mramorová podlaha.

Výkopové práce pro nové inženýrské sítě a suchovody odkryly na vnitřním nádvoří nároží původního středověkého hradu. Pravděpodobně se jedná o střílnu. „Při výkopech se provádí archeologický průzkum a zjišťuje se, jak byl hrad založený a jak vypadal,“ upřesnil Norek. Zřejmě stál celý na skále, která se v zámecké zahradě našla už 1,5 metru pod povrchem. Nádvoří by mělo být do léta z větší části opravené, aby na něm znovu mohli vystupovat hudebníci při festivalu Prázdniny v Telči, který se bude konat od 30. července do 15. srpna. 

Obnovu vybraných částí zámeckého areálu provádí společnost Geosan Group. Náklady jsou 167 milionů korun. Obnova zámku, která je spolufinancovaná z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, musí být hotová do konce roku 2022. Celkové náklady za stavbu, instalaci nových expozic a restaurování asi 400 kusů mobiliáře přesáhnou částku 200 milionů korun.
Nově zpřístupněným prostorem kromě zámeckého muzea bude rovněž depozitář v bývalém zámeckém pivovaru. Po stavebních úpravách zde vznikne otevřené pracoviště historiků a restaurátorů. Instalovaný depozitář s názvem Poklady za oponou umožní návštěvníkům sledovat restaurátory přímo při práci.