Výstava o jezuitech v Telči začala

Slavnostní zahájení výstavy Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Prezentace 3D modelů historických staveb

Po celé léto bude v Telči k vidění jedinečná výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Je vyústěním pětiletého projektu a představí působení jezuitského řádu v Telči v 17. a 18. století. Výstava byla zahájena 10. června a potrvá do 13. září 2020.

Slavnostní vernisáže se účastnili a úvodními slovy večer zahájili zástupci všech partnerských institucí projektu a dalších institucí, které umožnily vznik celé výstavy - PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., zástupkyně ředitele Historického ústavu Akademie věd ČR; Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu; Ing. Jakub Novotný, Ph.D. z Centra excelence Telč za Ústav aplikované mechaniky Akademie věd ČR; prorektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D a za Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova P. Petr Havlíček, SJ.

V průběhu večera představily řešitelky projektu a autorky výstavy Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. a Mgr. Petra Hnilicová její koncepci a doprovodný katalog. Zazněla také slova díků panu profesoru Drdáckému, který byl „otcem“ idey celého projektu.

Výstava, která se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči (Nám. Zachariáše z Hradce 2), potrvá do 13. září 2020. Je otevřena denně od pondělí do soboty v době od 10.00 hod. do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 hod. do 15.00 hod. Vstup zdarma.

Pětiletý projekt Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši měl za úkol poznat a popsat fungování řádu v Telči, vztah majitelů panství, členů jezuitského řádu, představitelů katolické církve a městské komunity. Národnímu památkovému ústavu se partnery v řešení projektu staly Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky a hlavní koordinátor projektu Historický ústav Akademie věd České republiky. Projekt byl uskutečněn na základě finanční podpory v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (NAKI II, kód DG16P02M043). Pro další výstupy navštivte www.jezuitetelc.cz.

Podívejte se na fotografie ze zahájení výstavy.