Dětské prohlídky

Dětské prohlídky nazvané Z Itálie do Telče - po stopách kavalíra probíhají na prohlídkové trase A - renesanční sály.

Dětská prohlídka nabízí dětem možnost se aktivně zapojit do celé prohlídky, budou se moci stát zámeckými dvořany a vyzkoušet si tak všechno, co se musel v 16. století umět mladý šlechtic – kavalír.

Zpět